Pagerbti Trakų rajono bibliotekininkai

Lapkričio 27d. vyko Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos surengta iškilminga Vilniaus apskrities miestų ir rajonų viešųjų bibliotekų darbo jubiliatų šventė.
Pradėdamas oficialiąją renginio dalį VAVB direktorius P. Zurlys pažymėjo, kad renginys tapo viso Vilnijos krašto bibliotekininkų švente, šis susitikimas vyksta tik trečiąjį kartą. Pirmoji apskrities bibliotekininkų šventė buvo surengta 2007 m.
Renginyje dalyvavo ir buvo pagerbtos Trakų viešosios bibliotekos darbuotojos: N. Dambrauskaitė, R. Mackevičienė, R. Zdanevičienė.
Šventėje darbo veteranus pasveikino ir apdovanojimus bei dovanas įteikė visi šventinėse iškilmėse dalyvavę svečiai.
Už ilgametį kruopštų ir nepriekaištingą darbą komplektuojant Trakų rajono bibliotekų fondus bei svarų indėlį į rašytinio kultūros paveldo kaupimą ir saugojimą Lietuvos Respublikos vyriausybė įteikė sveikinimą ir Lietuvos tūkstantmečio ženklą su ženkliuku Nijolei Dambrauskaitei, Trakų viešojoje bibliotekoje komplektavimo skyriuje išdirbusiai 30 metų.
Vilniaus apskrities administracijos viršininko padėkos raštai įteikti Čižiūnų kaimo filialo vedėjai Ramutei Mackevičienei išdirbusiai 25 metus bibliotekoje ir Lentvario miesto bibliotekos vyr. bibliotekininkei Rasai Zdanevičienei išdirbusiai 20 metų už žinių, kultūros ir informacijos sklaidą, aktyvumą ir kūrybiškumą populiarinant knygą ir skaitymą, bei nuoširdžią pagalbą skaitytojams už efektyvų bendradarbiavimą su bendruomenėmis.

Metodinio skyriaus vedėja Dalia Bagdžiuvienė

Komentarai