Gyventojų mokymas

Bražuolės bibliotekos darbuotoja, Virgilija Michejeva, maloniai sutiko bendradarbiauti bendruomene,, Užuguriai‘‘ bei pagelbėti bendruomenės nariams norintiems naudotis kompiuteriais.
Nuo 2010 vasario 5d., kiekvieną penktadienį, ,,Užugirių'' bendruomenės narių kolektyvas, dalyvaus užsiėmimuose, Bražuolės bibliotekoje.

Komentarai