KOVO 16-OJI - KNYGNEŠIO DIENAKovo 15 –osios popietę į Trakų VB Rykantų kaimo filialą susirinkusieji vaikai su pagarba ir dėkingumu prisiminė knygnešius. Vedėja Barbara Jocienė priminė visiems apie sunkiausius lietuvių tautai 1863-1904 m. Tuo metu buvo uždrausta lietuviška spauda, o Lietuvoje spausdintos lietuviškos knygos ir laikraščiai persekiojami.Tais metais spaudos centru buvo Tilžė. Iš ten knygos ir laikraščiai buvo slaptai gabenami į Lietuvą ir čia platinami. Šimtai paprastų Lietuvos žmonių, prarasdami sveikatą ir net gyvybę, aukodavosi nelaukdami jokio užmokesčio ar šlovės. Tuometiniu knygnešių patriarchu buvo Jurgis Bieliakas Bielinis, dar vadinamas Baltuoju ereliu. Bibliotekos vedėja apžvelgė žinomus Trakų krašto knygnešius. Išskyrė Mečislovą Stankevičių, kuris buvo pirmasis išaiškintas knygnešys mūsų rajone. Bibliotekininkė papasakojo apie knygnešių gyvenimą ir jų veiklą saugant ir platinant uždraustą lietuvišką spaudą. Didžiausias dėmesys atkreiptas į tautos kovą už gimtąjį žodį. Susirinkusieji kalbėjo apie knygos reikšmę.
Vaikai susipažino su knygnešės Agotos Tumosaitės- Prūsaitienės dainomis apie knygnešių dalą. Tai ne profesionalios poezijos kūriniai, bet eilės sukurtos iš meilės arba didėlio sukrėtimo. Kai kuriuose eilėraščiuose išlaikyti svetimi, dabartinėje kalboje jau nenaudojami žodžiai. Tai mūsų kultūros metraščiai.

Rykantų bibliotekos vedėja Barbara Jocienė

Komentarai