2010/05/31

Žaidimų dienaGegužės 28 dieną, Trakų rajono viešosios bibliotekos Rykantų kaimo filiale vyko nuotaikinga popietė, skirta mažiesiems gyventojams „Pažaiskime kartu “.
Europoje Pasaulinė žaidimų diena pradėta švęsti nuo 2001 metų. Rykantuose ši žaidimų diena paminėta pirmą kartą.
Kokia tai šventė – Pasaulinė žaidimų diena? Tai diena, propaguojanti laisvą, be įtampos, linksmą bendravimą. Tądien vaikai buvo supažindinti su šios dienos istorija. Šventės organizatorė, bibliotekos vedėja Barbara Jocienė paaiškino susirinkusiems žaidimų reikšmę ir naudą jų gyvenime. Tai buvo linksmybių šventė, kai žaisdami ir užsiimdami malonia veikla, vaikai atsipalaidavo ir įsisuko į žaidimų sūkurį.
Pasaulinė žaidimų diena akcentuoja tai, kad žaisti su mažaisiais turi ir suaugusieji, nes žaidimai leidžia atrasti universalią „kalbą”, bendrą sutarimą, ryšį vienas su kitu. Vaikai žaisdami mėgdžioja suaugusiuosius, stengiasi nugalėti, todėl kartu žaisti linksma ir naudinga. Tėvai žaidimų metu neturėtų dominuoti, o stengtis būti dalyviais, stebėtojais, padėjėjais.
Šiandien prisiminti žaidimai nelygioje kovoje grumiasi su televizija, kompiuteriais, atrakcionų parkais ar kitais teikiamais malonumais. O vaikai juk tik žaisdami labiausiai lavina mąstymo, motorikos, ar kitus įgūdžius, didina pasitikėjimą savimi. Žaisdamas vaikas mokosi įveikti sunkumus, mokosi bendrauti su kitais, pykstasi, bet taip pat ir mokosi susitaikyti, rasti kompromisą, kurti tokias žaidimo taisykles, kurios būtų priimtinos ir kitiems.
Žaisdami bibliotekoje vaikai įgyja pirmuosius raštingumo įgūdžius, o biblioteka „augina“ būsimąjį skaitytoją ir pratina jį prie knyginės aplinkos. Kartu pažaisti susirinkę dalyviai sužino daugiau apie bibliotekos teikiamas paslaugas ar vykstančius renginius. Biblioteka tampa visų bendruomenės narių svarbiausiu traukos centru.
Šventės vedėja paragino švęsti žaidimų dieną visiems kartu ir tęsti šią tradiciją.

Rykantų kaimo filialo vedėja Barbara Jocienė

2010/05/27

Grąžinti knygas į biblioteką galima ir naktį

Trakiečiai grąžinti knygas į biblioteką gali ir pasibaigus įstaigos darbo laikui. Trakų savivaldybės viešojoje bibliotekoje jau veikia speciali knygų grąžinimo dėžė. Kiekvienas žmogus, nespėjęs spaudinio atnešti įstaigos darbo metu, gali grąžinamas knygas įmesti į gržinimo dėžę. Rytą, bibliotekai atvėrus duris, darbuotojai knygas išima ir išbraukia iš skaitytojo formuliaro. Knygų grąžinimo dėžės bus atidarytos ir tomis dienomis, kai įstaiga neveikia. Skaitytojai knygas čia gali mesti ir naktį.

2010/05/12

Almanacho ,,Trakuvos literatų kūryba" pristatymas


2010 m. gegužės 20 d. 16 val.
Trakų viešojoje bibliotekoje
vyks
Trakų rajono literatų brolijos
,,Aukuras“ almanacho

,,TRAKUVOS LITERATŲ KŪRYBA“
p r i s t a t y m a s

Maloniai kviečiame
Trakų viešoji biblioteka