Almanacho ,,Trakuvos literatų kūryba" pristatymas


2010 m. gegužės 20 d. 16 val.
Trakų viešojoje bibliotekoje
vyks
Trakų rajono literatų brolijos
,,Aukuras“ almanacho

,,TRAKUVOS LITERATŲ KŪRYBA“
p r i s t a t y m a s

Maloniai kviečiame
Trakų viešoji biblioteka

Komentarai