2021/04/23

Šiandien prasideda Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.🥳 Ta proga norėtume Jus pakviesti dalyvauti dailyraščio konkurse.🤩🖋📚

 


 

TRAKŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIAUS DAILYRAŠČIO KONKURSO ,,GRAŽIAUSIOS RAIDĖS“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Nuostatai reglamentuoja dailyraščio konkurso tikslus, organizatorius, dalyvius, organizavimo tvarką, reikalavimus darbams, vertinimą ir apdovanojimus.
  2. Dailyraščio konkurso nuostatai skelbiami organizatorių tinklalapyje – socialiniuose tinkluose.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI

 

  1. Ugdyti skaitytojų kūrybinį bendradarbiavimą, aktyvumą, saviraišką.

 

III SKYRIUS

KONKURSO RENGĖJAS

 

  1. Konkursą inicijuoja Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius (toliau – Organizatorius).

 

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

  1. Konkurse gali dalyvauti visi skaitytojai ir bibliotekos lankytojai.
  2. Reikalavimai dailyraščio darbams:

6.1. Ant A4 formato lapo ranka dailiai ir be klaidų perrašyti konkursinį tekstą (D. Čepauskaitės eilėraštis „Mamos“).

6.2.  Prie kiekvieno darbo nuotraukos turi būti darbo metrika, kurioje nurodoma: nuotraukos autoriaus        vardas, pavardė, amžius.

6.3.  Siūlome puslapį papuošti piešiniais ir padovanoti savo darbelį mamoms pirmąjį gegužės sekmadienį (neprivaloma).

7. Perrašyto dailyraščio nuotrauką atsiųsti elektroniniu paštu – trakuvaikub@gmail.com iki 2021 m. balandžio 28 d., 12 val.

8. Dalyviai, pateikdami savo darbus konkursui, suteikia organizatoriams teisę juos kelti į įstaigos socialinę erdvę.

9. Perrašytų tekstų nuotraukos, pasibaigus konkursui, bus sunaikinamos.

      

V SKYRIUS

VERTINIMAS IR PASKATINIMAS

 

10. Konkurso „Gražiausios raidės“ darbai bus įvertinti balandžio 28–29 d. Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus sudarytoje komisijoje (Birutės g. 44, Trakai).

 

11. Konkurso nugalėtoją skelbsime 2021 balandžio 30 d. bibliotekos „Facebook“ paskyroje – Trakai Vaikų biblioteka. Visi dalyviai bus apdovanoti padėkomis, o gražiausio dailyraščio autorius – prizu. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą