„70 metų gyveno ir visai nepaseno“

2009 m. spalio mėn sukako 70metų, kai žinomas lietuvių poetas Bernardas Brazdžionis, kūrinius vaikams pasirašinejęs Vytės Nemunėlio slapyvardžiu, sukūrė poemelę skirtą patiems mažiausiems „Meškiukas Rudnusiukas“. Klasikiniu lietuvių vaikų poezijos kūriniu, mūsų literatūros perliuku „Meškiuką Rudnosiuką“ pavadino poetas M. Vainilaitis. Todėl ir dera pažvelgti į šį kūrinį su didesniu dėmesiu.
Iškilus poemėlės išleidimo jubiliejus-puiki tam proga. Apie „Meškiuką Rudnosiuką“ išleistą 1939m. B.Brazdžionis (taigi pats autorius) rašė, kad kūrinyje „ pasakojami vieno Meškiuko nuotykiai, namie, miške,
mokykloje. Tai perkeltina prasme vaizduojamas žmonių gyvenimas.
Tai kūrinys apie gamtą, jos gyventojus ir kartu apie darnią šeimą, kurioje vienturtis sūnelis auga, mokosi, savo kailiu patiria kasdienybės sunkumus ir grožį.
Su „Meškiuku Rudnosiuku“ užaugo ne viena lietuvių vaikų karta. Poemėlę lengva deklamuoti ir inscenizuoti Ji viena iš skaitomiausių lietuvių vaikų literatūros kūrynių.
Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje Vytės Nemunėlio Meškiukas Rudnosiukas jubiliejų švenčia jau antrą kartą1999m. gruodžio mėn. minėjome jo išleidimo 60-metį. Poemėlę suvaidino „Meškiuko Rudnosiuko“ teatriukas.
70-metis –solidus jubiliejus. Ji paminėjome spalio 23d. Apie Vytę Nemunėlį ir jo kūrybą pasakojo vaikų bibliotekos vedėja M. Prazdeckaitė. Bibliotekoje buvo parengtos ir pristatytos parodos „Vytės Nemunėlio „Meškiukui Rudnosiukui-70“ ir „Mes- meškiukai Rudnosiukai“. Parodose eksponuojami vaikų piešiniai, įvairūs darbeliai, kuriuos padarė, nupiešė Trakų lopšelio darželio „Obelėle“ ugdytiniai ir Trakų pradinės mokyklos moksleiviai. Vaikai padedami pedagogų, tėvelių, senelių piešė, lipdė rudus meškiukus-tai puiki dovana „Meškiukui Rudnosiukui“.
Renginio kulminacija- literatūrinė muzikinė kompozicija pagal garsiają poemėlę, kuria atliko Trakų lopšelio darželio „Obelėle” ugdytiniai. Renginio pabaigoje pradėjo lyti saldainių lietus. Kokia gi šventė be saldumynų? Juk meškinai ir vaikai juos taip mėgsta...
Vytės Nemunėlio „Meškiukas Rudnosiukas“ pradėjo aštuntą dešimtį. Palinkėkim jam išlikti vaikų širdelėse dar ilgai ilgai. Šimtą metų jam gyventi, šimtą metų nepasenti
Parašė M. Prazdeckaitė

Komentarai