In memoriam


Atsisveikiname su ilgamete Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus
vyr. bibliotekininke Jelena Žuromskiene (1961-2010 m.).
Reiškiame gilią užuojautą šeimai.

Komentarai