Suraski tą žvaigždelę



Minint poeto Pauliaus Širvio 90-ąsias gimimo metines Tiltų bibliotekos skaitytojai buvo pakviesti dalyvauti meninio skaitymo konkurse „Suraski tą žvaigždelę“. Jaunesnės kartos skaitytojams poeto kūryba mažiau žinoma, todėl jie rinkosi poeto knygas ir ieškojo labiausiai patikusio eilėraščio. Nors eilėraščių rinkinius skaityti pasirinko apie dešimt moksleivių, rugsėjo 3 d. vykusiame konkurse panoro dalyvauti pusė jų: Marija ir Viktorija Zarembaitės, Gintarė Biskelionytė, Aurimas Jatkevičius, Augustinas Naudžiūnas.
Renginio pradžioje bibliotekos vedėja Elena Žilinskienė papasakojo apie poeto vaikystę, mokslus, pasitraukimą iš Vilniaus su karo mokyklos kursantais, patekimą į vokiečių nelaisvę ir pabėgimą, žygius karo keliais su 16-ąja lietuviškąja divizija, darbą redakcijose, lyrinių eilėraščių kūrybą bei keletą jų paskaitė. Tuomet eilėraščius deklamavo konkurso dalyviai. Išraiškingiausiai skaitė Gintarė Biskelionytė, pasirinkusi eilėraštį „Močiutė obelis“. Konkurso dalyviams poeto eilėraščiai taip patiko, kad jie renginio metu panoro vieni kitiems paskaityti dar po keletą pasirinktų eilėraščių. Pasiklausyti paties poeto skaitomų eilėraščių ir išgirsti jo žodžiais parašytų dainų, skaitytojai galėjo surasti Paulio Širvio internetiniame puslapyje. Maloniai praleidę laiką bibliotekoje, visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
Trakų viešosios bibliotekos
Tiltų filialo vedėja Elena Žilinskienė

Komentarai