Pavasarinis - nektaras akims ir ne tik...

Pagaliau... Nublokšti sunkiausi kailiniai, paltai, megztiniai. Kūną maloniai glamonėja vaiskaus vėjo bangelės... Net žmonės pasidarė geresni, kur kas dažniau šypsosi, matyt, tai saulutės nuopelnas...
Ant medžių šakų - varnėnai. Pakraipo galvelę, repetuoja, balsą derina. Jo repertuaras netrukdo gėrėtis atgimstančia gamta, net prideda žavesio, tačiau ši kartą ne apie varnėną...
Įsibėgėja dienos, ilgėja... Rytais vis anksčiau ir anksčiau sulutė šypsnius dovanoja...
Ant kalvelių tuoj pasirodys šalpusniai, tarsi saulutės atspindžiai. Kur ne kur jau šypsosi žibuoklės, tarsi žydros akytės, jau stebi mus vaikštančius ežero pakrante.
Nektaras akims, iki apkvaišimo.
Tiesiog nuodėmė sėdėti namie...
Labas, PAVASARI!
Pempės diena, kuri minima kovo 19 diena, yra nepelnytai primiršta. Atgimstančios gamtos, šilumos pranašas. Šią dieną, mūsų senoliai, pradėdavo pavasarinius darbus, tvarkydavosi aplinką, šluodavo kiemus ir panašiai...
Atėjus krikščionybei, su šia švente sutapatintos Šv. Juozapo varduvės. Jis garbinamas kaip vaikų globėjas.
                      „Klyvi, klyvi! Visi vaikšto po pelkynus Mano vaikai visi gyvi. Ir nenori kepti blynus“, „Pempel pempel kuodotoji, kame tavo kamarėlė languotoji? Pievelėj, kemselėj, tenai mano kamarėlė languotoji“, – apie pempę sukurta ne viena lietuvių liaudies daina. Pempė – atbundančios gamtos, atšilimo pranašas...
Labas, PAVASARI!
Nuo kovo 17 d. veiks darbelių paroda ,,Gėlėmis sutikim pavasarį“.
 Vaikų skyrius nori pagerbti pempes ir kovo 19 d. 14 valandą organizuoja talką .
 Norintys mums padėt prašom nepasididžiuot...
Pažymėsime gandro dieną - ,,Gandrai grįžta“ filmo peržiūra ir aptarimas 25 d. 14 val.
 


Rasa Pavilionienė
Trakų viešosios bibliotekos
vaikų skyriaus vyr. bibliotekininkė

Komentarai