Kristijono Donelaičio ,,Metai" Vytauto Žemaičio fofografijose

Galime sutikti Jį vaikščiojantį Trakų miesto gatvėmis arba rymantį prie ežero. Jį pamatysime mūsų miesto ir rajono renginiuose. Jis vis skuba, o kartu skuba ir fotoaparatas, pasiruošęs fiksuoti, įamžinti viską, kas sukasi aplink.
                      Jo fotografijos tarsi užkonservuoja laiką, momentus, gamtos vaizdus, kurių per skubėjimą ir greitą gyvenimo tempą nepamatome. O vaizdai, kuriuos regime kasdien, kuriuos priimame kaip kasdienybę, jo fotonuotraukose virsta meno kūriniais. Vytautas savo kūriniais leidžia prisiliesti prie tos realybės, kuri šalia, kuri dėl įtemptos rutinos ar skubėjimo buvo nepastebėta.
Vytautas Žemaitis – fotografas, žurnalistas. Mokslus krimto Rūdiškių vidurinėje, studijavo Panevėžyje ir Kaune. Jau kelis dešimtmečius gyvena Senuosiuose Trakuose – Vytauto Didžiojo gimtinėje. Dar mokydamasis mokykloje, pradėjo fotografuoti, surengė nemažai fotografijos parodų, dalyvavo įvairiuose literatūros konkursuose.
2010 m. už žmogiškojo kapitalo ugdymą, kultūrą, meną, bendradarbiavimą buvo apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija, II laipsnio diplomu ir medaliu. Sukūrė Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ emblemą. Eiles publikavo Trakų literatų almanachuose „Nematuokime laiku: Trakų krašto neįgaliųjų poezija“ (Vilnius, 1997), „Paparčio žydėjimas“ (Trakai, 2001), „Trakuvos poezija“ (Trakai, 2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (Trakai, 2010 ). V. Žemaitis yra Lietuvos neįgaliųjų draugijos Trakų skyriaus tarybos, „Vilniaus Gervėčių“, „Vilniaus ir Lietuvos Vytautų“ klubų narys. V. Žemaičio straipsniai ir fotografijos spausdinamos rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Ir dar daug jo nuopelnų galima būtų išvardinti.
Šiemet minint lietuvių literatūros klasiko K. Donelaičio 300 metų sukaktį, prisimename jo parašytus „Metus“, kuriuose daug dėmesio buvo skiriama gamtos aprašymui. Vaizdus, kuriuos K. Donelaitis aprašė, V. Žemaitis užfiksavo foto aparatu. Ši paroda leis pamatyti kaip autorius savo fotografijose interpretuoja K. Donelaičio poemą „Metai“.
Vytautas teigia, kad fotografuoja visų „Metų“ čėsu. Fotografuoja tuomet, „kai saulelė vėl atkopdama budina svietą“ ir tada, kai „žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokiasi“, ir tuomet, kai „šalčių pramonės su ledais sugaišti pagauna“, „ir putodams sniegs visur į nieką pavirsta“.
                      Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius kviečia visus susipažinti su kraštiečio kūryba. Paroda vyks nuo rugsėjo 9 dienos iki spalio 9 dienos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.


Rasa Pavilionienė
Trakų viešosios bibliotekos vaikų skyriaus

vyr. bibliotekininkė


Komentarai